I. Krok

Výber apartmánu, kontakt developera

V prvom kroku je potrebné, aby si budúci klient vybral z ponuky developera konkrétny apartmán. Parkovacie státie nie je zahrnuté v cene bytu a jeho cena je 12.500 EUR bez DPH resp. 15.000 EUR s DPH. Je na rozhodnutí samotného klienta, či parkovacie státie kúpi, alebo nie.

Druhým krokom je pristúpenie k podpisu rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku (zálohy na kúpnu cenu). Rezervačná zmluva sa podpisuje na 30 dní. Je to istý medzikrok pred podpisom zmluvy o budúcej zmluve.

Pri rezervácii apartmánu je tento označený na web stránke developera ako rezervovaný a ďalej už nie je v ponuke ako voľný na predaj. Výška rezervačného poplatku je 6.000 EUR a je splatný do 3 dní od podpisu rezervačnej zmluvy.

II. Krok

Rezervačná zmluva, úhrada rezervačného poplatku

III. Krok

podpis kúpnej zmluvy, úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny

Nakoľko je projekt skolaudovaný, sme pripravení s klientom uzatvoriť kúpnu zmluvu prakticky ihneď.

Následne dôjde k jej zavkladovaniu do katastra nehnuteľností.

Po povolení vkladu vlastníckych práv v prospech klienta developer odovzdá apartmán písomným protokolom spolu s príslušenstvom klientovi do užívania.

Klient môže bývať.

IV. Krok

Odovzdanie bytu resp. apartmánu